עלמה הלַמַתני על מה בלמתני? שלמה לו שמעתני אשפוך נא שיחי תמה! לא רימתני העל הרימתני מיירוא פרמתני ממער הגיחי יופיך הדהימני דמותך הדמני הדום לא דימני אדמת אדמוני הלא יהללו עוללים לא מוללו עם כל זאת הללו אעש גם אני