(החרוז בשלושת הפסוקים הראשונים של כל בית היא במלעיל.) בחלומי כ'כבים בהקו המו עבים קודרים,אימה הטילו ב'יתחננם ידי ר'קיעים חבקו וירח-רך הפיץ אורו מטאורים דמעה הזילו "בלי'ל כה קר מה תבקשו?" נפלו חד-חד,למות חפצו,הוחילו רועה כבקרת עדרו שרפים ברון קדושה שילשו ידי'תדות-ערשי לפתו ואראלים בתוף אזי הקשו נשמע בארץ קול תורו!