נתעטפה לה העיר בכתום

ותפילות תנשאנה בשווק

ותשא קול ותבך מיתום

מריסיה ניכר כמתווך

 

 

מה לעינים כה מר כמזות

מה קמים הם פתחי לשחר

מה לעפעפים כבדו

 

אם תחרישי בעת הזאת

הצלה  תבוא מאחר

ואילו את ובית אביך תאבדו