טלי קייזר

כותבת את נפשי

ובבדידות זו אני מקדשת את עצמי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה