גרשון הולצמן

מקווה שהרוח תמשיך בי לנשב

השולטת בכיפה

חתונת דמים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה