גרשון הולצמן

מקווה שהרוח תמשיך בי לנשב

כבוש תחת ידך

טבע האדם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה