גרשון הולצמן

מקווה שהרוח תמשיך בי לנשב

זהות

נשמת הפרח ונפש העץ.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה