כל המחשבות

 

        והרצונות,

 

נבלעים

 

בחלל חיוכך,

 

האבוד.