סוב על צירך תו חמקמק

שפניך אוכל כתוב עלי גויל,

יצירתי בלעדיך היא בליל מבולק,

ואיתך חומות סימפוניה וצליל -

לא יחדרוה כילפות וכשיל.