וכשתסור הינומת העלוה מעל פנייך

כפתור ופרח ינצו אז עינייך

ושפתותייך שושנים מור נוטפות

מבהיקות מזיו פנייך הקורנות,

הסוגה בשערך הגולש כנהר

וריחו המשכר, כאופייך, פרח בר.