הסגולה הפנימית

אב"ג

לבנות בעיקר.........

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה