עיגלתי את כל הפינות

בהן הזרתות נתקלות

חוץ מן הפינה בה

הכי כואב לי להיתקע...