עינייך יוצרות בי אדוות

וכבמטה קסם הן מגלות

שפנים לבי ומחשבותיי הכמוסות

הוקטרו להעלות באפך את ריחות

דעותיי ידיעותיי וסודותיי

ואת בהריחך זה השי

חייכת חיוך אשר

אללי,

                                    יש בו די

                                                עד סוף ימיי

                       

                                                                        לשעבד חיי.