עף לו פרפר בין שיחים ופרחים

עף לו בינות עצים וכרמים,

עף לו ללא דאגה על לבו

עף לו ללא מחסום לעצרו.

עף לו מעל ראשי אנשים

עף לו מעל סכסוכם של קרובים

עף לו מבלי שצריך לאחר

עף לו לעולם טוב יותר.

 

עף לו לחיק הדממה הנצחית

עף לו לתוך השחור המצמית,

עף לו לידי המלאך הממית

וכנפיים כבר אין ליצור התפנית.