איילת אהבים, אנה מפניי תתכסי?

יעלת חן יפהפיה, אל תעוררי חרדתי.

בנפול תרדמה על אדם ביקשתיך

חיפשתיך בשוקים ולא מצאתיך.

שאהבה נפשי, איכה תרעי בשדות זרים,

ואני נשמתי צררתי לך בצרור של שושנים?

שובי שובי, השולמית, שובי ואחזה בך

מה חזית באיש זר, שלבו הקריב אך לא לך.