היאך טיפה אחת קטנה

טיפה אחת עגולה

שיורדת ומנטפת

מורדת ומלטפת

וצורבת את דרכה

בדרכי ציה ושממה,

רושמת לאורכו של שובל

בחרט ברזל, הגורל.