משמי שמים נופלת

טיפה יפהפיה נוצצת

שמש בה מפזה קרניה

יען כי נקטפה בדמי ימיה.

חורף עוד לא שם פעמיו

כמוהו כמו גם בסתיו.

ויד משגחת משמים סוחטת

עננה המתמלאה והולכת.

מה צר על טיפה בודדה,

שמאיתנו בגיל צעיר נלקחה.

רטובה היתה, מלאת חיים

עוד ניכרה בפניה עדנת נעורים,

והנה ענן שלם נשאר מיותם

בגלל הטיפה הקטנה בעולם

כי מי יתן תמורה לטיפה

הממלאה ענן שלם בשמחה

ועתה שנלקחה האחת והיחידה

השמים כולם בוכים אותה.

ואתה בן אדם דע לך גם דע

שכל טיפה שליטפה פניך בראשונה

היא היא הטיפה יחידת הסגולה

שבנופלה את פני העולם מחשיכה.