בסידור הישן של אמי

נושרים מבין דפי ברכת המזון

פירורים של תודה שנקוו שם

 

 

בסידורה הישן

נארגו טביעות אצבעותיה לסיבי הנייר

עת אחזה בכל כוחה,

כשביקשה כי לירושלים ברחמים ישוב

 

 

בסידור הישן של אמי

עמומות המילים "ותיהב לי בנין דכרין"

כי עצמה את עיניה כה חזק

עד שפרחו האותיות

 

 

בסידורה הישן

צרובים בברכת ´רפאנו´ חורים,

שחרכו דמעותיה מדף אל דף

ושרפים התאבקו בהן