אם לרגע עמוק אל עיניי תצללי,

את האש הבוערת בי לקחת תוכלי,

לעצמך בלבד, וזאת גם מבלי,

שאהבתך אליי תהיה ולו ראי,

לאהבתי, כי לבי לך נתון יקירתי.