רוכב על כנפי אהבת עולם שאהבתיך

צולל בך לשלות אוצרות מספינות טבועות

עיתים מיטלטל בסערות שלשוא הסערתיך

ועיתים משתבר אל חופך הרך מתשוקות.

לאחר לילה ארוך בו תעיתי בדד

זרחה מתוכך כמו חמה משתלהבת

ילדת אור, שזוך וטוהר משמשים בה יחד

ושמש פניה מפז על מי שלותך השוקטת.