סוסת אור

"הנני צריך רק לעמוד על ההקשבה העצמית, להאזין את סוד השיח של היצירה בחדרי חדריה. אשמע ותחי נפשי" (הראי"ה קוק זצ"ל)

"ואמונתך בלילות"

היא שוכבת שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה