כמו גחלת קטנה לוחשת

דמותך בלבי נשמרת

עיתים מפיצה את חום נעים

עיתים בוערת בלהבות אשים

אך תמיד דולקת את ביתר שאת

דולקת ובוערת ולעולם לא דועכת.