אשלה מים המות השחור

פניני ים עזים כאש ובורקים ככפור,

ואותם אחד לאחד אשזור,

על צוארך הענוג עטוי לנצור,

את זכרון אהבתינו יָעוּד לשמור,

עד כי אושר חיינו באור יום ישרור,

ובשמי שחק עת יבהק ויהל אור

אותך לעד לי לאשה אקשור.