ארז ליטמן

אפשר ללמוד עלי מהשירים שלי. כך אני מקווה לפחות.

תמיד אדר

מה לי מחיבוקיך הקרים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה