*
אין בארוחה שנשתכחה כדי להשביע את הרעֵב
אין בשיכרות שפגה כדי לשמח את הלב


אך יש גם יש באהבה שנקטעה
כדי ללבות להבות בלבבות
שנים על שנים על שנים
לילות על לילות

ולכן רק הרעב והצמא זקוקים לעוד מנה
אבל אני, שבור הלב,
איני זקוק למאום.