פון דה לה מורטה

מחר חשבתי יהיה טוב אמרתי :"חציל" ויצאתי בריצה להפריח יונים בבית לויה

קריאה למניפסט-מיועד למוכשרים שבאתר

נלחמים בתחנות רוח הבאגט עליי!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה