פון דה לה מורטה

מחר חשבתי יהיה טוב אמרתי :"חציל" ויצאתי בריצה להפריח יונים בבית לויה

נלחמים בתחנות רוח הבאגט עליי!

צוואה אחרונה באמת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה