ירקתי כל הדרך הביתה

ולא בשביל למצוא את הדרך חזרה

אל המקום שאליו לא הייתי צריך ללכת

וממנו ספק אם אפשר ממש לשוב.

נעדרתי מהבית רק חמש דקות

אבל ספק אם משהו נשאר

כמו שרציתי. משהו בי

כבר לא יהיה כמו

שרציתי. כבר

לא יהיה

אני.