משורר תקווה .

אנחנו החומר ממנו עשויים החלומות.

שיר לכת

המלך הוא קרח- מבט אחר על גמר המונדיאל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה