משורר תקווה .

אנחנו החומר ממנו עשויים החלומות.

אני, אתה והוא.

חופר החלומות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה