משורר תקווה .

אנחנו החומר ממנו עשויים החלומות.

אני, אתה והוא.

יומן מסע. פולין התש"ס

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה