משורר תקווה .

אנחנו החומר ממנו עשויים החלומות.

סליחות. אלול התשס"ד.

חופר החלומות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה