משורר תקווה .

אנחנו החומר ממנו עשויים החלומות.

חופר החלומות

פרידה כפויה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה