משורר תקווה .

אנחנו החומר ממנו עשויים החלומות.

מחשבות לפני פגישה ראשונה

חופר החלומות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה