משורר תקווה .

אנחנו החומר ממנו עשויים החלומות.

אני, אתה והוא.

מחשבות לפני פגישה ראשונה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה