הייתי עושה הכל כדי שתרצה בי ליותר מהרפתקה הייתי נותן הכל בשביל לקבל ממך יותר מנשיקה חטופה בקרן רחוב. איני חפץ עוד להסתפק ברסיסי חסדים לשמוע על בית, אישה וילדים לזהות בגילויי האהבה שרידי נימת "אבל..." אכזבותיי אלצוני לוותר עליך מראש בידיעה שאם תהיה שלי – ולו להרף-לב לא אוכל לשאת את ויתורך עלי לא אעמוד בכאבו והוא, הרי ברור לי, בוא יבוא.