לא תסור
קנאתי
ממך
לא תסור.

לא תגור
עמדי
כי לבד תדור.

לא תתור
מקומי
בך –
איך תתור?

לא תנור.
חום גופך
הוא בי,
רק גופך.

לא תפור
שקרעת בי
גש, תשור.

לעולם לא תסור
קנאתי ממך.
לא תסור.