עוד ליל שבת מועד לפורענות זוחל אל מפתני רובץ לו שם בסבלנות דרוך ואימתני ואז אני יוצא – נכנס אל רשת ציידים שבה כל איש חושק בפרס בעונג מיידי תמיד למצוא, אני עורג שם - את אהבתי אך שב הביתה ריק יותר משהייתי בצאתי אומר – לא עוד, לא שוב אבל יודע בתוכי במקום ללמוד שיעור חשוב אני הולך מדחי אל דחי.