על כל פנים – פניך
רודפים כמו סהר בנסיעה
תמיד בחיסורם. משונה:

משכבי חסר אותך
פרק זמן שווה
לזה שבו בורך בך, ועדיין

בלילות ההתנחמות איננה אפשרית:
השקט מבליט
את חסרון נשימותיך. כשהלכת,

ביקשתי הסבר שיניח
את הדעת הטרודה.
אכן סיפקת סיבות, אבל הרי ברור לי:

את האמת השטחית והחדה
ידע רק הבא שינהל אתך שיחות
בעירום על פרשיות-עבר. תווים

שאהבה עיני אינם נראים לי עוד
וגם אוזני צמאה; כל

נפשי יוצאת אליך, ואתה - לשוק
המציאות. לו רק החלטת - קודם פגישתנו -
מה ברצונך לקנות.