תת הכרה נפתחת כמו מניפה

.

מבראשית

הכתיבה שלי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה