תת הכרה נפתחת כמו מניפה

.

בשדרה

חיכיתי למילים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה