תת הכרה נפתחת כמו מניפה

.

פשוט

סיבוב הופעות (ר' הערה)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה