תת הכרה נפתחת כמו מניפה

.

משחק

פשוט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה