תת הכרה נפתחת כמו מניפה

.

מנטרה

וידוי לא מלוטש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה