תת הכרה נפתחת כמו מניפה

.

מחלתך

בולמיה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה