תת הכרה נפתחת כמו מניפה

.

משחק

אין זה מענייננו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה