תת הכרה נפתחת כמו מניפה

.

בשדרה

אושר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה