תת הכרה נפתחת כמו מניפה

.

וידוי לא מלוטש

שדים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה