שלמה ליבר

!יש שנולדו לחלום

ליעקב, שחי לבד ומת לבד.

לאחי הנשואים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה