אני מתהלכת תלושה

מנסה למצוא מקור חמצן אחר

מלבד נשימותיך

 

 

אפריל 2006