השירים שלי זקוקים לקצת שקט,
צריך לגדל אותם עם הרבה אהבה ורגישות,
אז תקחו את הצרחות והבכיות שלכם למקום אחר, בבקשה,
אנשים עצובים
מפריעים לי להתרכז
בשעות הצהריים.

מאי 1998