חיכיתי למילים
שתבואנה
וצלילי המחנק
בגרוני משתנקים
בלילות לא-שנת
כשחומך מצל על דרכי מחשבת
הולכים שיריי וגוועים

נתליתי בשתיקות
וחיוכי ארוס
ממלאים חזותי
עד קסמן של מחרוזות
מאכל יופיין
אובד
ומותירני
לבדידותי

דצמבר 1997