כחתול האם תשרוט

כאדם האם תזעק

ולא חתול כי אם אדם

אתן לך כדור לשחק בו

אוקטובר 1998