מאז לידתי אני חשה

עקצוצי פנטום באזור הטבור.

לפעמים החיבור ביני לבין אמי

כה מוחשי, עד שנראה

שהוא ממשיך עוד להזין אותי גם היום.

אפילו היום.

 

 

 

 

מרץ 2006