הנני רבת מלבושים ופנים כזיקית.

עתים מבליחות מתוכי משובות אחותי, מחוות אמי, מחשבות אבי ואני

מזהה אותן בעצמי,

מזהה את עצמי בהן,

אוספת אותן לחיק זהותי

ועליה אני שבה ומתרפקת.

 

ינואר 2006