גע בפניי והרגש את השדים זוחלים החוצה

אט מתוך עיניי הם יברחו

אני דוחקת ודוחקת

מגירות מתמלאות בי

ואני עולה על גדותיי - -

באמת לא סימפטי

המוות הזה שלי

מרץ 2001