אני לא שומעת

עכשיו

אני במי שפיר

צמיגיים

לא צכ´ה כאן אפאחד

אצלי ברחם

 

דצמבר 2005