מפליאה אותי, הפשטות הזו,
כמו זריחה שאין משגיחים בצעדיה ההססניים
עד הופעתה המושלמת,
ובבת-אחת היא הופכת ליום כולו.
אני בקני החמים, דשנה ומלוטפת, כמה נכון.

 

אוגוסט 2002