לפעמים אני רוצה

לחזור להיות הצלע שלך

שהלא אם מגופו של אדם

לקחו ועשו לזוגתו

גם אני

ואדע אותך פנימה