אנו יודעים לצעוק
כמו בני ישראל במדבר 40 שנה
ואנו לא חיינו 40 שנה
אין זה מענייננו
אין זה מענייננו איננו
זועקים לאלוהים

אנו יודעים לבכות אמא
החול נכנס לעינינו
הבשר קר

ואנו לא באנו לארץ להיבנות בה
אין זה מענייננו
אין זה מענייננו אנו
לנים בחדרינו

אנו יודעים לעשות אהבה.

אוקטובר 1999