איך אפשר
להשתוקק כל-כך
למישהו שעוד לא הכרתי
ואולי אף-פעם לא אכיר
ואולי אף אינו קיים כלל
והוא בגדר תשוקה ערטילאית
חזקה כל-כך
עד שאני יכולה לנעוץ בה ציפורניי
כמו בבשר הרך
של גבו


אוקטובר 2004