איש
איש
באמונתו
יחיה
ואני
אינני
מאמינה
באיש
איש
באמונתו
יחיה
ואני
אינני
מאמינה
באיש
איש
באמונתו
יחיה
ואני
אינני
מאמינה
באיש


אוקטובר 1998