לעצמי שמרתי את העצבות
ולכם נתתי אותי
כי הדמעות
טעמן בפיכם לא נחשק
ולחותן על לחיי תיבש ברגע
ומה נותר לי לבדי
פיזרתי את גופי, את חיוכיי
את הבכי אנצור
ויהי הוא לאיש סודי הכן.

פברואר 1998