את מיטת החולי יכו זהבי הבוקר

וריצודי חיים ילטפו גוף דואב

יד קרבת חפצה במבט

ובסמי המרפא אין מזור לעיניך

 

אאמץ רפיונך אל לבי

וינדוד אלי המכאוב

יסורי איוב כברכה יהיו

כנגד מחושיך

 

ינואר 1998