בלילה ירד הגשם הראשון ועכשיו לא ברור

חמים או סתווי, קודר או בהיר, היום יום ראשון

ומה מחר מה