מיי אבני

מממ... כבר שנים כותבת למגירה... פתאום חשה צורך להוציא החוצה...

אהבתי כ"כ

כי אם למרוד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה