מיי אבני

מממ... כבר שנים כותבת למגירה... פתאום חשה צורך להוציא החוצה...

התפכחות

נבואה שהגשימה עצמה:

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה