יש לי את הלבד שלי.

כמה נורא. כמה נפלא.

 

מרץ 2005